UNESCO binnen Digikunde

Onze vestiging is een Unseco Oriëntatieschool. Ook binnen het vak Digikunde wordt aandacht besteed aan verschillende UNESCO thema's. Onze school wil jou graag meegeven dat je behalve deel van de school, ook deel van de wereld bent. ‘Onze leerlingen zijn de toekomst en het zou toch geweldig zijn als we de ontwikkeling van onze leerlingen zo veel mogelijk toespitsen op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw’ (Bas Visser, directeur Comenius Nieuwerkerk).

Eén van die uitdagingen van de eenentwintigste eeuw zijn de eenentwintigen -eeuwse vaardigheden. Dit zijn specifieke vaardigheden die jij nodig hebt in de rest van je leven. Hiernaast staan deze vaardigheden in een cirkel weergegeven. Het vak Digikunde gaat vooral over de blauwe vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden die gericht zijn op jouw digitale geletterdheid.

De lessenserie "Media wijsheid" heeft een duidelijk relatie met het UNESO thema wereldburgerschap. Van een 21e eeuwse wereldburger mag men verwacten dat hij/zij voldoende digitaal geletterd is. Specifieke aandacht is er ook voor vrede en mensenrechten. Dit uit zich bijvoorbeeld in lessen over privacy, cyberpesten, online fraude en hacken. Met de opkomst van digitale technologie verandert ook onze kijk op vrede en mensenrechten.UNESCO Oriëntatieschool
21e eeuwse vaardigheden